Calamiteit in de State Hillegersberg

Zondag 2 december is in de State Hillegersberg in Rotterdam een warm waterleiding gesprongen  in het zogenaamde Strauss gebouw. Meerdere ruimten kwamen hierdoor met water te staan. Direct na constatering van de ontstane lekkage is het calamiteitenprotocol in werking getreden en zijn de hulpdiensten ingeschakeld. Cliënten die zich op de getroffen afdelingen Strauss 1, 2 en 3 bevonden zijn door medewerkers verplaatst naar het Mozart gebouw. Het water is weggepompt. Monteurs hebben het lek gedicht. In de loop van de middag was de situatie onder controle. In goed overleg met hulpdiensten, medewerkers, cliënten en familie is besloten dat cliënten van de getroffen afdelingen de nacht in het Mozart gebouw kunnen doorbrengen. Cliënten liggen waar mogelijk met 2 personen op een kamer. Naar verwachting kunnen cliënten in de middag van maandag 3 december naar hun eigen afdeling en kamer terugkeren.

Update: inmiddels zijn alle revalidanten weer terug verhuisd naar hun eigen afdeling en kamer.

Bij vragen over de situatie kan gebeld worden met 010-2781285