Hoe ziet het revalidatietraject eruit?

Transmitt revalidatie is gevestigd in de recent gerenoveerde locatie de State Hillegersberg in Rotterdam. Een verblijf bij ons staat volledig in het teken van revalideren. Dit betekent dat alle activiteiten en zelfs de rustmomenten ervoor zorgen dat u optimaal herstelt. U wordt getraind om uw dagelijkse activiteiten zo goed als mogelijk zelfstandig weer uit te voeren. Onze deskundige medewerkers stimuleren, coachen en activeren u waar nodig tijdens uw verblijf.

U leert bijvoorbeeld opnieuw lopen, bewegen en slikken. Wij stemmen uw behandeling af met u en met de specialist die u heeft behandeld in het ziekenhuis. Natuurlijk houden we rekening met uw mogelijkheden. Ook bekijken we welke hulpmiddelen u eventueel nodig heeft. We gaan samen aan de slag met als doel uw terugkeer naar huis.

De dag van opname op de revalidatie

De eerste dag dat u komt revalideren is een intensieve dag. U heeft een intakegesprek met de transferverpleegkundige en een van de artsen of verpleegkundig specialisten. Daarnaast komen ook de ergotherapeut en fysiotherapeut langs om een beoordeling te doen van uw mobiliteit. Op basis daarvan wordt een advies gegeven aan de verpleging hoe zij u het beste kunnen helpen en worden er hulpmiddelen besteld. Intakegesprekken met uw andere behandelaren volgen in de eerste week.

Wat neemt u mee op de dag van opname op de revalidatie

  • Uw identiteitsbewijs (mag ook een rijbewijs zijn)
  • Verzekeringspasje
  • Gemakkelijk zittende kleding waarin u kunt oefenen tijdens uw verblijf
  • Goed zittende schoenen
  • Persoonlijke toiletspullen

Algemene Voorwaarden

Bij uw opname ontvangt u de zorgleveringsovereenkomst, hierin verwijzen wij naar de algemene voorwaarden. U kunt die hier teruglezen.

Revalideren Bij Transmitt

U verblijft bij ons in een warme omgeving en met persoonlijke aandacht. Aandacht voor u, maar ook voor de mensen die direct om u heen staan.

Voor wie| Transmitt revalidatie

VOOR WIE

Transmitt biedt neurologische revalidatiezorg aan mensen die door hun leeftijd of aandoeningen kwetsbaar zijn en langer de tijd nodig hebben om te herstellen.

REVALIDATIEPROCES

Revalideren na een ziekenhuisopname kan bij Transmitt. Er is geen wachttijd. Alle behandelingen tijdens uw revalidatieproces helpen u om weer voor uzelf te zorgen.

KOSTEN EN VERWIJZING

Afhankelijk van uw situatie wordt de revalidatie vergoed via uw zorgverzekering of via de Wet langdurige zorg (Wlz).