Transmitt revalidatie, revalidatie met gevoel

Revalideren na een ziekenhuisopname doet u bij Transmitt revalidatie. U kunt direct bij ons terecht. U verblijft bij ons in een warme omgeving en met persoonlijke aandacht. Aandacht voor u, maar ook voor de mensen die direct om u heen staan. Gedurende uw revalidatieproces heeft u één contactpersoon die volledig op de hoogte is. Onze deskundige medewerkers stimuleren, coachen en activeren u waar nodig tijdens uw verblijf. U leert bijvoorbeeld opnieuw lopen, bewegen, praten en goed slikken. 

Bij Transmitt revalidatie zijn we gespecialiseerd in neurologische revalidatiediensten. We hebben hiervoor speciaal gekwalificeerde medewerkers. Samen gaan we aan de slag met als doel dat u zo goed mogelijk herstelt en kunt terugkeren naar uw thuissituatie. 

Spin in het web van het revalidatieproces

Wij maken uw verblijf zo prettig mogelijk dankzij de ongedwongen sfeer, vriendelijke en toegankelijke medewerkers, doorlopende bezoektijden en het gratis gebruik van draadloos internet. Ook zorgen we ervoor dat u iedere dag vers bereide maaltijden kunt nuttigen.

Revalidatiezorg

REVALIDATIE

Transmitt revalidatie biedt neurologische revalidatiezorg aan mensen die door hun leeftijd of aandoeningen kwetsbaar zijn en langer de tijd nodig hebben om te herstellen.
Transmitt Rotterdam

LOCATIE

De State Hillegersberg is een locatie waar inwoners van Rotterdam en omstreken tijdelijk dan wel permanent zorg en ondersteuning ontvangen. De zorg wordt verleend door een aantal organisaties die op de locatie actief zijn.
Transmitt Revalidatie

ORGANISATIE

Wij bieden hoogwaardige neurologische revalidatiediensten aan, uitgevoerd door zeer hoog gekwalificeerd en vakbekwaam personeel.

Laatste ontwikkelingen

Aandacht coronavirus

Voor meer informatie over het coronavirus en hoe Transmitt revalidatie hiermee om gaat, bekijk de pagina die hierover gaat. 

Social media 

Transmitt revalidatie is nu ook te vinden op social media. Hier volgt elke maandag een update wat de week ervoor is gebeurd in de renovatie. 

Volg ons nu op facebook, instagram en linkedin

 

Middin en Transmitt revalidatie werken samen om mensen met niet-aangeboren hersenletsel beter te ondersteunen

Elk jaar verlaten 100.000 mensen het ziekenhuis of revalidatiecentrum na een vorm van hersenletsel. Bijvoorbeeld als gevolg van een ongeval, tumor, herseninfarct, hersenbloeding, infecties, tijdelijk zuurstofgebrek of andere aandoeningen. Het leven verandert en het vinden van een nieuwe balans kan een uitdaging zijn.

Sommige mensen hebben moeite om hun (aangepaste) leven op te pakken. Ze hebben problemen met concentreren, met contacten met andere mensen, ze zijn snel afgeleid en/of vermoeid etc. Voor deze mensen biedt Middin hulp. Dit varieert van begeleiding aan huis (ambulante hulp) tot logeerzorg en van activiteitencentra tot het Hersenz behandelprogramma.

Niet meer onnodig lang rondlopen met hulpvragen

Het organiseren van die aanvullende hulp thuis is voor veel mensen lastig. Zowel patiënten, naasten als verwijzers (bv. specialistische artsen en huisartsen) weten niet wat er aan ondersteuning mogelijk is. Het gevolg hiervan is dat mensen met NAH lang met klachten en/of hulpvragen rondlopen, waardoor het eigen leven en die van hun naasten negatief beïnvloed wordt. Om dit te voorkomen, werken Middin en Transmitt revalidatie samen.

Informeren over ondersteuning in thuissituatie tijdens laatste fase revalidatie

Revalidanten van Transmitt revalidatie maken in de laatste fase van hun revalidatietraject kennis met Middin. Een NAH-specialist van Middin komt hiervoor op bezoek in het revalidatiecentrum. De revalidant en zijn of haar naaste(n) kunnen dan vragen stellen over ondersteuning in de thuissituatie.

De NAH-specialist informeert hen over het Hersenz behandelprogramma. Hersenz biedt een integraal, samenhangend aanbod van behandeling met aandacht voor geestelijke, emotionele en lichamelijke aspecten. Het versterken van de zelfredzaamheid en eigen regie van mensen met NAH zijn hierbij de voornaamste doelen.

Wanneer blijkt dat de behandeling van Hersenz niet past bij de revalidant of als hij/zij aangeeft iets anders nodig te hebben, dan zijn er ook andere vormen van begeleiding vanuit Middin mogelijk.

Deze samenwerking leidt tot een soepele overgang naar de thuissituatie

‘Door mensen met NAH en hun naasten op deze manier te informeren en een warme overdracht te doen, willen we de overgang van ons revalidatiecentrum naar de thuissituatie laagdrempeliger maken.’, aldus Hanneke van Hooijdonk, bestuurder Transmitt revalidatie. ‘In het revalidatiecentrum behandelen en ondersteunen wij de mensen in een beschermde omgeving, maar we merken dat de stap naar huis erg groot is en mensen eenmaal thuis soms moeite hebben om de draad van het leven weer op te pakken. Transmitt revalidatie kan mensen, na hun revalidatietraject, niet in hun thuissituatie begeleiden, Middin wel. Voor ons dus een logische stap om met hen samen te werken.’

Regiodirecteur Emmeke van Eersel (Middin) is blij met deze samenwerking. ‘We zien dat veel mensen met NAH na behandeling in een ziekenhuis of revalidatiecentrum vol goede moed naar huis gaan. Eenmaal thuis gaat het niet altijd als verwacht of gewenst. Soms is dat al kort na thuiskomst zichtbaar, maar vaak pas na een aantal maanden. Door hen voor vertrek uit het revalidatiecentrum al te informeren over mogelijke vormen van ondersteuning, laten we hen weten dat er hulp is als ze daar behoefte aan hebben. Hulp die op maat gemaakt is voor

 hen, aansluit bij hun behoeften en geleverd wordt door NAH-specialisten.’

Erwin Stokvis, zorgmanager Hersenz bij Middin en initiatiefnemer van de samenwerking met Transmitt, hoopt dat er meer revalidatiecentra en ziekenhuizen open staan voor een gelijksoortige samenwerking. ‘Laten we met elkaar deze groep mensen blijven ondersteunen. Ieder op haar eigen specialisme, maar aanvullend aan elkaar. Daarmee maken we hen sterker in hun dagelijks leven.’

 

Transmitt Revalidatie
Transmitt Revalidatie

Transmitt Revalidatie doet mee aan project waardegedreven zorg 

ROTTERDAM- Transmitt Revalidatie gaat samen met Laurens, Rijndam Revalidatie, Erasmus MC en Zilveren Kruis  keten-overstijgend samenwerken om de kwaliteit van zorg voor patiënten met een acuut herseninfarct te verbeteren. Op 29 oktober, Wereld Beroerte Dag, is een samenwerkingscontract getekend waarin de gemaakte afspraken officieel zijn vastgelegd. Frederique van Duuren, Zorginkoper bij Zilveren Kruis: ‘Wij willen dat de zorg de patiënt volgt, in plaats van andersom.’

 


Aafje en Fundis gaan samenwerken in Transmitt revalidatie

ROTTERDAM – Zorgorganisaties Aafje en Fundis gaan samenwerken op het gebied van neurorevalidatie. Onder de naam Transmitt revalidatie wordt neurorevalidatiezorg aangeboden aan inwoners van Rotterdam en omgeving.

Partijen willen effectieve en doelmatige revalidatiezorg in de keten realiseren vanuit het ziekenhuis, in de revalidatiekliniek en in de thuissituatie. Om dit te realiseren wordt intensief samengewerkt met ketenpartners zoals ziekenhuizen in Rotterdam en omgeving. Ook wordt samengewerkt met thuiszorgorganisaties en andere voorzieningen die in het nazorgtraject voor de revalidant van belang zijn. Transmitt revalidatie draagt hiermee bij aan de optimalisatie van de transmurale keten binnen de Rotterdam Stroke Service (RSS).

Gepubliceerd op 31 juli 2018