Transmitt revalidatie, revalidatie met gevoel

Revalideren na een ziekenhuisopname doet u bij Transmitt revalidatie. U kunt direct bij ons terecht. U verblijft bij ons in een warme omgeving en met persoonlijke aandacht. Aandacht voor u, maar ook voor de mensen die direct om u heen staan. Gedurende uw revalidatieproces heeft u één contactpersoon die volledig op de hoogte is. Onze deskundige medewerkers stimuleren, coachen en activeren u waar nodig tijdens uw verblijf. U leert bijvoorbeeld opnieuw lopen, bewegen, praten en goed slikken. 

Bij Transmitt revalidatie zijn we gespecialiseerd in neurologische revalidatiediensten. We hebben hiervoor speciaal gekwalificeerde medewerkers. Samen gaan we aan de slag met als doel dat u zo goed mogelijk herstelt en kunt terugkeren naar uw thuissituatie. 

Spin in het web van het revalidatieproces

Wij maken uw verblijf zo prettig mogelijk dankzij de ongedwongen sfeer, vriendelijke en toegankelijke medewerkers, doorlopende bezoektijden en het gratis gebruik van draadloos internet. Ook zorgen we ervoor dat u iedere dag vers bereide maaltijden kunt nuttigen.

Revalidatiezorg

REVALIDATIE

Transmitt revalidatie biedt neurologische revalidatiezorg aan mensen die door hun leeftijd of aandoeningen kwetsbaar zijn en langer de tijd nodig hebben om te herstellen.
Transmitt Rotterdam

LOCATIE

De State Hillegersberg is een locatie waar inwoners van Rotterdam en omstreken tijdelijk dan wel permanent zorg en ondersteuning ontvangen. De zorg wordt verleend door een aantal organisaties die op de locatie actief zijn.
Transmitt Revalidatie

ORGANISATIE

Wij bieden hoogwaardige neurologische revalidatiediensten aan, uitgevoerd door zeer hoog gekwalificeerd en vakbekwaam personeel.

Laatste ontwikkelingen

Aandacht coronavirus

Voor meer informatie over het coronavirus en hoe Transmitt revalidatie hiermee om gaat, bekijk de pagina die hierover gaat. 


Social media 

Transmitt revalidatie is nu ook te vinden op social media. Hier volgt ook regelmatig een update wat er gebeurd in de renovatie. 

Volg ons nu op facebook, instagram en linkedin

 


Zorgbonus  – voormalig werknemers 

De door de regering toegezegde zorgbonus roept veel vragen op. Ook binnen Transmitt revalidatie merken we dit. De verschillende organisaties binnen de Fundis groep, waar Transmitt revalidatie onderdeel van is, kijken samen naar de door VWS opgestelde voorwaarden. Brancheorganisatie Actiz heeft een advies opgesteld voor de zorgaanbieders. Dit advies stelt dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen functies die wel of geen aanspraak zouden kunnen maken op deze bonus en dat in principe voor alle medewerkers, binnen de door VWS aangegeven inkomensgrens van twee maal bruto modaal (t/m FWG 70), de bonus zal worden aangevraagd. Dit advies is gebaseerd op het feit dat iedere medewerker direct/indirect een bijdrage heeft geleverd.

 

Voormalig werknemers Transmitt revalidatie

Binnen Fundis zullen wij de zorgbonus uiterlijk 29 oktober 2020 voor alle medewerkers die aan de criteria voldoen aanvragen. Ben je voor 1-9 uit dienst gegaan, maar wel werkzaam geweest bij Transmitt revalidatie in de periode tussen 1 maart en 31 augustus 2020? Geef dan actief bij ons aan dat  je  aanspraak zou willen maken op de zorgbonus via Transmitt revalidatie. Doe dit alleen wanneer deze niet reeds aangevraagd is door een andere werkgever. Iedere medewerker heeft eenmaal recht op de zorgbonus. Je kunt dit tot uiterlijk 29 oktober 2020 bij ons kenbaar maken via revalidatie@transmitt.nl  

 

De overheid zal in de maanden na ontvangst de aanvragen beoordelen. Onduidelijk is wat de eventuele consequenties zullen zijn als  het totaal van de ingediende aanvragen groter is dan het totale landelijk beschikbare budget. De termijn waarop de bonus uitbetaald zal worden aan de zorgaanbieders, zodat zij kunnen uitkeren aan de medewerkers, is op dit moment ook nog onduidelijk.

 


Middin en Transmitt revalidatie werken samen om mensen met niet-aangeboren hersenletsel beter te ondersteunen

Revalidanten van Transmitt revalidatie maken in de laatste fase van hun revalidatietraject kennis met Middin. Een NAH-specialist van Middin komt hiervoor op bezoek in het revalidatiecentrum. De revalidant en zijn of haar naaste(n) kunnen dan vragen stellen over ondersteuning in de thuissituatie.

De NAH-specialist informeert hen over het Hersenz behandelprogramma. Hersenz biedt een integraal, samenhangend aanbod van behandeling met aandacht voor geestelijke, emotionele en lichamelijke aspecten. Het versterken van de zelfredzaamheid en eigen regie van mensen met NAH zijn hierbij de voornaamste doelen.

Wanneer blijkt dat de behandeling van Hersenz niet past bij de revalidant of als hij/zij aangeeft iets anders nodig te hebben, dan zijn er ook andere vormen van begeleiding vanuit Middin mogelijk.

 


Transmitt Revalidatie
Transmitt Revalidatie

Transmitt Revalidatie doet mee aan project waardegedreven zorg 

ROTTERDAM- Transmitt Revalidatie gaat samen met Laurens, Rijndam Revalidatie, Erasmus MC en Zilveren Kruis  keten-overstijgend samenwerken om de kwaliteit van zorg voor patiënten met een acuut herseninfarct te verbeteren. Op 29 oktober, Wereld Beroerte Dag, is een samenwerkingscontract getekend waarin de gemaakte afspraken officieel zijn vastgelegd. Frederique van Duuren, Zorginkoper bij Zilveren Kruis: ‘Wij willen dat de zorg de patiënt volgt, in plaats van andersom.’

 


Aafje en Fundis gaan samenwerken in Transmitt revalidatie

ROTTERDAM – Zorgorganisaties Aafje en Fundis gaan samenwerken op het gebied van neurorevalidatie. Onder de naam Transmitt revalidatie wordt neurorevalidatiezorg aangeboden aan inwoners van Rotterdam en omgeving.

Partijen willen effectieve en doelmatige revalidatiezorg in de keten realiseren vanuit het ziekenhuis, in de revalidatiekliniek en in de thuissituatie. Om dit te realiseren wordt intensief samengewerkt met ketenpartners zoals ziekenhuizen in Rotterdam en omgeving. Ook wordt samengewerkt met thuiszorgorganisaties en andere voorzieningen die in het nazorgtraject voor de revalidant van belang zijn. Transmitt revalidatie draagt hiermee bij aan de optimalisatie van de transmurale keten binnen de Rotterdam Stroke Service (RSS).

Gepubliceerd op 31 juli 2018