• Transmitt revalidatie

Transmitt revalidatie, revalidatie met gevoel

Revalideren na een ziekenhuisopname doet u bij Transmitt revalidatie. U kunt direct bij ons terecht. U verblijft bij ons in een warme omgeving en met persoonlijke aandacht. Aandacht voor u, maar ook voor de mensen die direct om u heen staan. Gedurende uw revalidatieproces heeft u één contactpersoon die volledig op de hoogte is. Onze deskundige medewerkers stimuleren, coachen en activeren u waar nodig tijdens uw verblijf. U leert opnieuw lopen, bewegen, praten en goed slikken. 

Bij Transmitt revalidatie zijn we gespecialiseerd in neurologische revalidatiediensten. We hebben hiervoor speciaal gekwalificeerde medewerkers. Samen gaan we aan de slag met als doel dat u zo goed mogelijk herstelt en kunt terugkeren naar uw thuissituatie.

style-item

Spin in het web van het revalidatieproces

Wij maken uw verblijf zo prettig mogelijk dankzij de ongedwongen sfeer, vriendelijke en toegankelijke medewerkers, doorlopende bezoektijden en het gratis gebruik van draadloos internet. Ook zorgen we ervoor dat u iedere dag vers bereide maaltijden kunt nuttigen.

Revalidatiezorg

REVALIDATIE

Transmitt revalidatie biedt neurologische revalidatiezorg aan mensen die door hun leeftijd of aandoeningen kwetsbaar zijn en langer de tijd nodig hebben om te herstellen.
Transmitt Rotterdam

LOCATIE

De State Hillegersberg is een locatie waar inwoners van Rotterdam en omstreken tijdelijk dan wel permanent zorg en ondersteuning ontvangen. De zorg wordt verleend door een aantal organisaties die op de locatie actief zijn.
Transmitt Revalidatie

ORGANISATIE

Wij bieden hoogwaardige neurologische revalidatiediensten aan, uitgevoerd door zeer hoog gekwalificeerd en vakbekwaam personeel.
style

Laatste ontwikkelingen

Vacatures 

Wij hebben verschillende vacatures open staan voor onder andere verpleegkundigen en een lid voor de cliëntenraad. Zie de werken bij pagina voor meer informatie en hopelijk tot snel!


Bereikbaarheid

De volgende nummers kunt u gebruiken om de State Hillegersberg/ Transmitt te bereiken: 

Voor algemene vragen:  088-0234734

Voor vragen:

  • Aan de arts/ behandelaren: het medisch secretariaat van Goudenhart: 088-0234782
  • Over langdurige zorg/ wonen: Welthuis 088-4262163
  • Over revalidatie/ ontslag: Transferverpleegkundigen van Transmitt 088-0234734

Social media 

Transmitt revalidatie is nu ook te vinden op social media. Hier volgt ook regelmatig een update wat er gebeurd in de renovatie. 

Volg ons nu op facebook, instagram en linkedin


Middin en Transmitt revalidatie werken samen om mensen met niet-aangeboren hersenletsel beter te ondersteunen

Revalidanten van Transmitt revalidatie maken in de laatste fase van hun revalidatietraject kennis met Middin. Een NAH-specialist van Middin komt hiervoor op bezoek in het revalidatiecentrum. De revalidant en zijn of haar naaste(n) kunnen dan vragen stellen over ondersteuning in de thuissituatie.

De NAH-specialist informeert hen over het Hersenz behandelprogramma. Hersenz biedt een integraal, samenhangend aanbod van behandeling met aandacht voor geestelijke, emotionele en lichamelijke aspecten. Het versterken van de zelfredzaamheid en eigen regie van mensen met NAH zijn hierbij de voornaamste doelen.

Wanneer blijkt dat de behandeling van Hersenz niet past bij de revalidant of als hij/zij aangeeft iets anders nodig te hebben, dan zijn er ook andere vormen van begeleiding vanuit Middin mogelijk.

 


Transmitt Revalidatie doet mee aan project waardegedreven zorg 

ROTTERDAM- Transmitt Revalidatie gaat samen met Laurens, Rijndam Revalidatie, Erasmus MC en Zilveren Kruis  keten-overstijgend samenwerken om de kwaliteit van zorg voor patiënten met een acuut herseninfarct te verbeteren. Op 29 oktober, Wereld Beroerte Dag, is een samenwerkingscontract getekend waarin de gemaakte afspraken officieel zijn vastgelegd. Frederique van Duuren, Zorginkoper bij Zilveren Kruis: ‘Wij willen dat de zorg de patiënt volgt, in plaats van andersom.’

 


Aafje en Fundis gaan samenwerken in Transmitt revalidatie

ROTTERDAM – Zorgorganisaties Aafje en Fundis gaan samenwerken op het gebied van neurorevalidatie. Onder de naam Transmitt revalidatie wordt neurorevalidatiezorg aangeboden aan inwoners van Rotterdam en omgeving.

Partijen willen effectieve en doelmatige revalidatiezorg in de keten realiseren vanuit het ziekenhuis, in de revalidatiekliniek en in de thuissituatie. Om dit te realiseren wordt intensief samengewerkt met ketenpartners zoals ziekenhuizen in Rotterdam en omgeving. Ook wordt samengewerkt met thuiszorgorganisaties en andere voorzieningen die in het nazorgtraject voor de revalidant van belang zijn. Transmitt revalidatie draagt hiermee bij aan de optimalisatie van de transmurale keten binnen de Rotterdam Stroke Service (RSS).

Gepubliceerd op 31 juli 2018