Skip to main content

Informatie voor verwijzers

Transmitt revalidatie biedt Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en revalidatie binnen de wet langdurige zorg (WLZ) met een vv9b aan verwijzers. Revalidanten gaan onder begeleiding van deskundige medewerkers aan de slag met als doel terugkeer naar de thuissituatie. De revalidant verblijft tijdelijk op een van de afdelingen van Transmitt revalidatie. In het ziekenhuis wordt door de medisch specialist bepaald of iemand in aanmerking komt voor GRZ of een vv9b.

GRZ

GRZ

Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) is kortdurende, multidisciplinaire, op herstel gerichte zorg onder leiding van de specialist ouderengeneeskunde. Deze vorm van revalidatie is bedoeld voor revalidanten die na een ziekenhuisopname nog niet direct naar huis kunnen en tijdelijk worden opgenomen om verder te revalideren. Deze revalidatie is aangepast aan de belastbaarheid van de revalidant en is minder intensief dan Medisch Specialistische Revalidatie (MSR).

vv9b

Revalidanten krijgen bij een vv9b de behandeling van een multidisciplinair team dat onder leiding staat van een specialist ouderengeneeskunde. Bij revalidatie met een vv9b heeft iemand al een indicatie binnen de wet langdurige zorg (WLZ) of staat in het ziekenhuis al vast dat terugkeer naar huis na de revalidatie niet mogelijk is. Revalidatie met een vv9b gebeurd op een lager tempo dan binnen de GRZ. 

Ambulante of poliklinische behandeling

Heeft de revalidant na een verblijf bij Transmitt revalidatie nog verdere behandeling nodig, dan zijn er diverse mogelijkheden. Afhankelijk van iemands situatie begeleiden verschillende behandelaren de revalidant verder bij het revalidatieproces. Denk aan een fysiotherapeut, ergotherapeut of logopedist. Transmitt revalidatie werkt hiervoor nauw samen met de behandelaren van organisatie Goudenhart. Er wordt dan multidisciplinair verder gewerkt aan de revalidatiedoelen met het behandelteam onder regie van de specialist ouderengeneeskunde. Revalidanten komen voor poliklinische behandeling naar locatie de State Hillegersberg. Het is ook mogelijk dat behandelaren van Goudenhart bij de revalidant thuis komen.

U kunt voor vragen over aanmelding of verwijzing contact opnemen met transfer[a]transmitt.nl of 088 023 473 4.

Revalidatie met gevoel

Transmitt revalidatie is een nieuwe naam in revalidatieland, gevestigd op een mooie groene locatie in Rotterdam Hillegersberg, in het pand de State Hillegersberg.

Revalidatie | Verwijzers

REVALIDATIE

Transmitt revalidatie biedt neurologische revalidatiezorg aan mensen die door hun leeftijd of aandoeningen kwetsbaar zijn en langer de tijd nodig hebben om te herstellen.

Kosten en verwijzing | Verwijzers

KOSTEN EN VERWIJZING

Afhankelijk van uw situatie wordt de revalidatie vergoed via uw zorgverzekering of via de Wet langdurige zorg (Wlz).

Revalidatieproces | Verwijzers

REVALIDATIEPROCES

Revalideren na een ziekenhuisopname kan bij Transmitt revalidatie. Er is geen wachttijd. Alle behandelingen tijdens uw revalidatie helpen u om weer voor uzelf te zorgen.