Skip to main content

Onze Centrale Cliëntenraad

De Centrale Cliëntenraad Herstelzorg is er voor u als revalidant van In Beweging, Zorgpension, Goudenhart en Transmitt revalidatie. Wij adviseren de directeuren over de zorg op de verschillende locaties met als doel; goede zorgverlening in een prettige omgeving.

In contact met de directeuren

Met een bepaalde regelmaat hebben wij een overlegvergadering. De directeuren doen dan verslag van de gang van zaken binnen de revalidatiezorg. Wij denken en praten mee over alle zaken die beter en/of anders kunnen. Het algemeen belang van u als revalidant staat steeds centraal. Dit heet medezeggenschap en is wettelijk geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018 (WMCZ 2018).

In gesprek met revalidanten

Om een goed beeld te krijgen van de revalidatiezorg bezoeken wij regelmatig een locatie om zo in gesprek te gaan met u als revalidant. Zo kunnen wij horen hoe u de zorg ervaart en wat er zoal leeft. Dit levert steeds weer waardevolle informatie op basis waarvan wij de directeuren kunnen adviseren.

Centrale Cliëntenraad Herstelzorg is op zoek naar nieuwe leden!

Komt u onze cliëntenraad versterken?

Wij zijn op zoek naar enthousiaste nieuwe leden met interesse in de gezondheidszorg en affiniteit met de herstelzorg.
Bent u maatschappelijk geïnteresseerd in de ouderenzorg en bereid uw kennis en kunde in te zetten voor de cliënten in de herstelzorg? Dan komen wij heel graag met u in contact!
Samen met de andere cliëntenraadsleden zet u zich in voor de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. De Centrale Cliëntenraad Herstelzorg praat mee over de gang van zaken binnen vier (herstel)bedrijven: Goudenhart, In Beweging, Transmitt revalidatie en Zorgpension. Als verbindende factor tussen de cliënten en de herstelbedrijven kan de cliëntenraad een bijdrage leveren aan nog betere zorgverlening. Samen maken we het verschil!

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten over onze cliëntenraad? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris via ccrherstelzorg@fundis.nl
Wij horen graag van u!

Tot slot, en met persoonlijke noot van de raad…

‘We zien en spreken elkaar graag op de afdelingen of tot ziens bij één van onze bijeenkomsten of ontmoetingsmomenten!’ Via deze website houden we u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Revalidatie met gevoel

Transmitt kenmerkt zich door een open en constructieve houding naar revalidanten, hun naasten en de organisatie om zo problemen op te lossen.

Bewoner wandelt met rollator

REVALIDATIE

Transmitt biedt neurologische revalidatiezorg aan mensen die door hun leeftijd of aandoeningen kwetsbaar zijn en langer de tijd nodig hebben om te herstellen.

Personeelsoverleg

VACATURES

Kom werken in een kleine specialistische organisatie waar zorg voor de oudere revalidant centraal staat.

Bewoner schilt appel

ORGANISATIE

Transmitt biedt revalidanten en hun familie een warme omgeving met persoonlijke aandacht.