Wachttijden

In april 2018 heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de ‘Regeling wachttijden en wachttijdbemiddeling medisch-specialistische zorg (NR/REG-1823a) vastgesteld. Deze is per 1 augustus 2018 in werking getreden.

Wachttijden

Transmitt revalidatie streeft naar directe toegankelijkheid.

Bij Transmitt hebben wij de volgende wachttijd:

Code 47472984, vestiging met postcode 3055 JD:
Wachttijd voor de GRZ is 1 dag

 

Kijk voor het aantal lege bedden op Verwijshulp. 

    •  

Revalideren Bij Transmitt revalidatie

U verblijft bij ons in een warme omgeving en met persoonlijke aandacht. Aandacht voor u, maar ook voor de mensen die direct om u heen staan.

Revalidatie

VOOR VERWIJZERS

Transmitt revalidatie biedt Geriatrische revalidatiezorg (GRZ), medisch specialistische revalidatie (MSR), Klinische revalidatie, ambulante zorg en poliklinische revalidatie.

Kosten en verwijzing

KOSTEN EN VERWIJZING

Afhankelijk van uw situatie voorafgaand aan uw ziekenhuisopname wordt de revalidatie vergoed via uw zorgverzekering of via de Wet langdurige zorg (wlz).

Revalidatieproces

REVALIDATIEPROCES

Revalideren na een ziekenhuisopname kan bij Transmitt revalidatie. Er is geen wachttijd. Alle behandelingen tijdens uw revalidatie helpen u om weer voor uzelf te zorgen.

transmitt revalidatie