Skip to main content

Wachttijden

Regeling wachttijden en wachttijdbemiddeling medisch-specialistische zorg

In april 2018 heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de ‘Regeling wachttijden en wachttijdbemiddeling medisch-specialistische zorg (NR/REG-1823a) vastgesteld. Deze is per 1 augustus 2018 in werking getreden.

Lege kamer

Transmitt revalidatie streeft ernaar dat u aansluitend op uw ziekenhuisopname direct bij ons terecht kunt. 

Bij Transmitt hebben wij de volgende wachttijden:

Code 47472984, vestiging met postcode 3055 JD:
Wachttijd voor de GRZ is 1 dag

Kijk voor het aantal lege bedden op Verwijshulp. 

Is er geen beschikbaarheid? Informeer dan bij de transferverpleegkundige in het ziekenhuis naar de mogelijkheden. U kunt mogelijk op de wachtlijst worden geplaatst als er snel zicht is op een plek. 

    •  

Revalideren Bij Transmitt revalidatie

U verblijft bij ons in een warme omgeving en met persoonlijke aandacht. Aandacht voor u, maar ook voor de mensen die direct om u heen staan.

Voor verwijzers | Wachttijden

VOOR VERWIJZERS

Transmitt revalidatie biedt Geriatrische revalidatiezorg (GRZ), medisch specialistische revalidatie (MSR), Klinische revalidatie, ambulante zorg en poliklinische revalidatie.

Kosten en verwijzing | Wachttijden

KOSTEN EN VERWIJZING

Afhankelijk van uw situatie voorafgaand aan uw ziekenhuisopname wordt de revalidatie vergoed via uw zorgverzekering of via de Wet langdurige zorg (wlz).

Revalidatieproces | Wachttijden

REVALIDATIEPROCES

Revalideren na een ziekenhuisopname kan bij Transmitt revalidatie. Er is geen wachttijd. Alle behandelingen tijdens uw revalidatie helpen u om weer voor uzelf te zorgen.