Vacatures bij Transmitt revalidatie

Werken bij Transmitt is werken in een kleine en specialistische organisatie waar zorg voor de oudere revalidant centraal staat. Een organisatie die warm, professioneel en buitengewoon deskundig is. Interesse? Kijk dan naar onderstaande vacatures van Transmitt revalidatie.

Per direct: Verpleegkundige niveau 4/5

Verpleegkundige niveau 4/5 – 24 tot 36 uur (m/v)

Wie wij zijn

Wij zijn Transmitt revalidatie, een revalidatie instelling gefocust op klinische (neurologische) Geriatrische Revalidatie Zorg. Transmitt bestaat inmiddels 3 jaar en kenmerkt zich door de kleinschaligheid en de warme betrokkenheid bij de revalidanten. Bij ons staat de revalidant op nummer een. Transmitt zorgt voor de veilige tussenhaven voordat de revalidant weer naar huis mag. Wij doen dit vanuit ons volledig vernieuwde locatie in Hillegersberg Rotterdam.

Wat wij doen

Revalidatiezorg stroomt door ons bloed. Door de juiste expertise en ervaring zorgen wij ervoor dat de revalidant zich tijdens de herstelperiode thuis voelt. De zorg die geven draagt bij aan de warme sfeer die wij als organisatie voor onze revalidanten en collega’s willen uitstralen. Elke revalidant krijgt de aandacht die hij/ zij verdient om op deze manier snel, goed en veilig naar huis te kunnen.

Wie wij zoeken

 • Revalidatiezorg stroomt door je bloed
 • Je bent sociaal sterk en betrokken bij de revalidant en zijn naasten
 • Je hebt een sterk empathisch vermogen,
 • en bent flexibel en zelfstandig
 • Je hebt goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden
 • Durft verantwoordelijkheid te nemen,
 • en teamwork is iets waar je sterk in bent

Wat bieden wij jou

 • Een jong dynamisch bedrijf
 • Geen dag is hetzelfde
 • Goed marktconform salaris
 • Opleidingen behoren tot de mogelijkheden
 • Ervaring opdoen met verschillende innovaties op zorggebied
 • Warme familiesfeer
 • De allerleukste collega’s!

Ben jij degene die wij zoeken? Hebben wij jou beschreven met de punten hierboven? Dan zouden wij graag in contact komen met jou! Voor informatie kan je contact opnemen met Hanneke van Hooijdonk, directeur, tel.nr. 088-0234734. Stuur je CV en motivatiebrief naar revalidatie@transmitt.nl. We kijken er naar uit je te ontmoeten!

Gespecialiseerd verpleegkundige

Gespecialiseerd verpleegkundige niveau 4/5 – 24 tot 36 uur (m/v)

Wie wij zijn

Wij zijn Transmitt revalidatie, een revalidatie instelling gefocust op klinische (neurologische) Geriatrische Revalidatie Zorg. Transmitt bestaat inmiddels 3 jaar en kenmerkt zich door de kleinschaligheid en de warme betrokkenheid bij de revalidanten. Bij ons staat de revalidant op nummer een. Transmitt zorgt voor de veilige tussenhaven voordat de revalidant weer naar huis mag. Wij doen dit vanuit ons volledig vernieuwde locatie in Hillegersberg Rotterdam.

Wat wij doen

Revalidatiezorg stroomt door ons bloed. Door de juiste expertise en ervaring zorgen wij ervoor dat de revalidant zich tijdens de herstelperiode thuis voelt. De zorg die geven draagt bij aan de warme sfeer die wij als organisatie voor onze revalidanten en collega’s willen uitstralen. Elke revalidant krijgt de aandacht die hij/ zij verdient om op deze manier snel, goed en veilig naar huis te kunnen.

Wie wij zoeken

 • Revalidatiezorg stroomt door je bloed
 • Je bent verpleegkundige en hebt een specialisatie gedaan op het gebied van neurologie, geriatrie of geriatrische revalidatiezorg 
 • Je bent sociaal sterk en betrokken bij de revalidant en zijn naasten
 • Je hebt een sterk empathisch vermogen,en bent flexibel en zelfstandig
 • Je hebt goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden
 • Durft verantwoordelijkheid te nemen, en teamwork is iets waar je sterk in bent

Wat bieden wij jou

 • Een jong dynamisch bedrijf
 • Helpen opzetten van de nieuwe derde afdeling waar jij een regiefunctie zal vervullen 
 • Geen dag is hetzelfde
 • Goed marktconform salaris
 • Opleidingen behoren tot de mogelijkheden
 • Ervaring opdoen met verschillende innovaties op zorggebied
 • Warme familiesfeer
 • De allerleukste collega’s!


Ben jij degene die wij zoeken? Hebben wij jou beschreven met de punten hierboven? Dan zouden wij graag in contact komen met jou! Voor informatie kan je contact opnemen met Hanneke van Hooijdonk, directeur, tel.nr. 088-0234734. Stuur je CV en motivatiebrief naar revalidatie@transmitt.nl. We kijken er naar uit je te ontmoeten!

Lid cliëntenraad herstelzorg Fundis

Binnen het Fundis netwerk zijn wij voor de herstelbedrijven: In Beweging, Transmitt revalidatie, Zorgpension en Goudenhart op zoek naar leden voor onze cliëntenraad.

Deze raad focust zich specifiek op de doelgroepen die kortdurende revalidatie of herstel nodig hebben binnen al onze locaties.

Wij zijn op zoek naar enthousiaste leden voor de cliëntenraad.

Tot voor kort werd onze medezeggenschap georganiseerd vanuit de bestaande raden voor langdurige zorg. Per 1 maart jl. is de CCR Herstelzorg opgericht, speciaal gericht op bovengenoemde bedrijven.

Bent u betrokken bij een van onze bedrijven of heeft u een warm hart voor geriatrische revalidatie en herstel en wilt u meer mogelijk maken voor deze doelgroep, dan zijn we op zoek naar u!

Onze bedrijven zijn gespecialiseerd in geriatrische revalidatie, herstel en behandeling van mensen die meerdere ziektebeelden hebben. Samen met de revalidant én zijn naasten wordt er door een multidisciplinair team gewerkt aan het realiseren van individuele revalidatiedoelen. Alles is er op gericht om de revalidant uiteindelijk weer zo zelfstandig mogelijk thuis te laten functioneren. Wij hebben locaties in Zoetermeer, Rotterdam, Bergambacht, Woerden, Baarn en Dokkum.

Een cliëntenraad is conform de wetgeving (Wet Medezeggenschap Cliëntenraden Zorginstellingen 2018) het medezeggenschapsorgaan ván en vóór cliënten en betrokken bij wat de revalidant aangaat. De raad heeft inspraak op het beleid van de organisatie en adviseert gevraagd en ongevraagd de directeuren over onderwerpen die de revalidanten aan gaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan advies over behandeltrajecten, voeding, veiligheid, privacy en hygiëne.

De cliëntenraad bestaat op dit moment uit 2 leden en een onafhankelijk voorzitter. Graag verwelkomen wij nog 2-3 nieuwe leden. De raad wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris. Afhankelijk van de vergadercyclus van de cliëntenraad bedraagt de tijdsinvestering ongeveer 4 uur per maand. De vergaderingen van de cliëntenraad vinden 6 keer per jaar plaats, bij voorkeur overdag op de maandag. Wij bieden onze cliëntenraadsleden voor hun inzet een vergoeding, reiskostenvergoeding en waardering. Omdat de revalidatiebedrijven deel uitmaken van Fundis worden vanuit deze cliëntenraad 2 leden afgevaardigd naar de Centrale Cliëntenraad van Fundis.

Wat verwachten wij van u?

 • U heeft interesse in de gezondheidszorg in het algemeen en de patiëntenzorg van onze herstelbedrijven in het bijzonder;
 • U bent gemotiveerd om de gemeenschappelijke belangen van onze doelgroepen te behartigen;
 • U vindt het leuk om op een innovatieve, digitale manier in contact te komen met de doelgroepen, dialoog te organiseren en hun spreekbuis te zijn;
 • U heeft affiniteit met geriatrische revalidatie, herstel en behandeling;
 • U bent flexibel en kunt vlot reageren op mailberichten.

Over welke vaardigheden dient u te beschikken?

 • U bent communicatief en digitaal vaardig;
 • U bent in staat beleidsstukken te lezen en een mening te vormen vanuit het algemene cliëntenperspectief;
 • U heeft een kritische, positieve en open houding;
 • U kunt op constructieve wijze omgaan met tegenstellingen;
 • U kunt omgaan met vertrouwelijke informatie;
 • U kunt goed functioneren in teamverband.

De cliëntenraad vertegenwoordigt alle doelgroepen van de herstelbedrijven in de verschillende locaties. Daarom streven wij er naar om de cliëntenraad qua samenstelling een afspiegeling te laten zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de cliëntenraad, Joyce Schenk, emailadres: joyce.schenk@fundis.nl, tel nr: 06-28287554.

Werken bij Transmitt revalidatie

Wij bieden onze medewerkers een warme omgeving met persoonlijke aandacht. We hebben niet alleen aandacht voor de revalidanten, maar voor iedereen die direct om hen heen staan.

Werken bij | Vacatures Transmitt Revalidatie

WERKEN BIJ

Als medewerker krijg je veel vrijheid en verantwoordelijkheid om je kennis en kunde toe te passen.

Opleiding | Vacatures Transmitt Revalidatie

OPLEIDING

Medewerkers Van Transmitt revalidatie kunnen zich binnen hun vakgebied specialiseren, juist verbreden of verder leren voor een hoger deskundigheidsniveau.

Vrijwilligers | Vacatures Transmitt Revalidatie

VRIJWILLIGERS

Bent u sociaal vaardig, heeft u affiniteit met ‘ouderen’ en bent u fysiek in staat een aantal uur te lopen en een rolstoel te duwen, dan komen wij graag met u in contact.

transmitt revalidatie