Wie kan revalideren bij Transmitt?

Transmitt revalidatie is revalidatiezorg voor mensen die door hun leeftijd of aandoening(en) langer de tijd nodig hebben om te herstellen na een beroerte, ongeval of chirurgische ingreep.

Ouderen revalidatiezorg | Transmitt

Wij richten ons op ouderen vanaf 65 jaar die thuis wonen of in een woonzorglocatie verblijven én na een ziekenhuisopname moeten revalideren.

Wanneer komt u in aanmerking?

Om een indicatie voor revalidatie te krijgen, dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • U heeft een ziekenhuisopname van minimaal 24 uur gehad
  • Er is behandeling nodig van verschillende behandelaren
  • Behandeling duurt maximaal zes maanden
  • Revalidatie is gericht op terugkeer naar huis of naar de woonzorglocatie

Lees meer over Kosten en verwijzing.

Revalideren bij Transmitt revalidatie

U verblijft bij ons in een warme omgeving en met persoonlijke aandacht. Aandacht voor u, maar ook voor de mensen die direct om u heen staan.

Opname | Transmitt

OPNAMEDAG

Wat kunt u verwachten op de dag van de opname bij Transmitt revalidatie? 

Kosten Revalidatiezorg | Transmitt

KOSTEN EN VERWIJZING

Afhankelijk van uw situatie voorafgaand aan uw ziekenhuisopname wordt de revalidatie vergoed via uw zorgverzekering of via de Wet langdurige zorg (WLZ).

Revalidatieproces | Transmitt

REVALIDATIEPROCES

Revalideren na een ziekenhuisopname kan bij Transmitt revalidatie. Er is geen wachttijd. Alle behandelingen tijdens uw revalidatie helpen u om weer voor uzelf te zorgen.

transmitt revalidatie