Skip to main content

Wie kan revalideren bij Transmitt?

Transmitt revalidatie biedt revalidatiezorg voor mensen die door hun leeftijd of aandoening(en) langer de tijd nodig hebben om te herstellen na een beroerte, ongeval of chirurgische ingreep.

Ouderen revalidatiezorg | Transmitt

Wij richten ons op ouderen vanaf 65 jaar die thuis wonen of in een woonzorglocatie verblijven én na een ziekenhuisopname moeten revalideren. Ook revalidanten jonger dan 65 jaar zijn bij ons welkom.

Overleg met de transferverpleegkundige in het ziekenhuis of onze locatie passend is voor uw zorgbehoefte. U kunt ook bellen naar onze transferverpleegkundigen om te overleggen of Transmitt revalidatie u of uw naaste de juiste zorg kan leveren. U kunt hiervoor contact opnemen met 088-0234734 of een mail sturen naar revalidatie@transmitt.nl

Wanneer komt u in aanmerking?

Om een indicatie voor (geriatrische) revalidatie te krijgen, dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • U heeft een ziekenhuisopname van minimaal 24 uur gehad en de arts in het ziekenhuis heeft aangegeven dat u moet revalideren,
  • Er is behandeling nodig van verschillende behandelaren (meer dan twee),
  • De revalidatie duurt maximaal zes maanden. Gemiddeld duurt een opname bij Transmitt revalidatie zes weken waarna u in de thuissituatie verder aan uw herstel werkt, 
  • De revalidatie is gericht op terugkeer naar huis of naar de woonzorglocatie waar u woont.

Lees via de link meer over Kosten en verwijzing van de revalidatie.

Revalideren bij Transmitt revalidatie

U verblijft bij ons in een warme omgeving en met persoonlijke aandacht. Aandacht voor u, maar ook voor de mensen die direct om u heen staan.

Opname | Transmitt

OPNAMEDAG

Wat kunt u verwachten op de dag van de opname bij Transmitt revalidatie? 

Kosten Revalidatiezorg | Transmitt

KOSTEN EN VERWIJZING

Afhankelijk van uw situatie voorafgaand aan uw ziekenhuisopname wordt de revalidatie vergoed via uw zorgverzekering of via de Wet langdurige zorg (WLZ).

Revalidatieproces | Transmitt

REVALIDATIEPROCES

Revalideren na een ziekenhuisopname kan bij Transmitt revalidatie. Er is geen wachttijd. Alle behandelingen tijdens uw revalidatie helpen u om weer voor uzelf te zorgen.