Renovatie en (her)bouw

Het pand de State Hillegersberg is een functioneel gebouw. Maar voldoet niet meer aan de wensen en eisen die vandaag de dag aan gebouwen worden gesteld. De State Hillegersberg wordt daarom helemaal toekomstbestendig gemaakt. Beoogd is een duurzaam gebouw waarbij hergebruik van materialen en toepassing van zoveel mogelijk natuurlijke materialen het uitgangspunt is. Op het dak komen zonnepanelen. Verder is het streven dat het gebouw gasloos wordt.

Wat gaat er gebeuren
Selectieproces aannemer

Dit is slechts een impressie. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

LET OP: gewijzigde bereikbaarheid en toegang tot de State Hillegersberg

De bereikbaarheid en de toegang tot het gebouw de State Hillegersberg (voormalig Centrum voor Reuma en Revalidatie te Rotterdam oftewel het Reumaverpleeghuis en/of het RRR), gelegen aan de Van Beethovenlaan 60 te Rotterdam is per heden gewijzigd.

Met ingang van maandag 15 juli 2019 is de huidige hoofdingang afgesloten voor gebruik. Vanaf dat moment kunt u gebruik maken van de tijdelijke entrees van de gebouwen Mozart en Strauss zoals op het terrein is aangegeven. Leest u onze nieuwsbrief, u vindt hier ook een plattegrond van het gebouw met daarop aangegeven de nieuwe, tijdelijke entrees en de nieuwe plaats voor hulpdiensten en taxibedrijven.

Binnenkort gaat de grootschalige renovatie en nieuwbouw van de State Hillegersberg van start. Deze duurt tot medio 1ste kwartaal 2022. De renovatie wordt in 3 fasen uitgevoerd, waarbij de bewoners, cliënten en medewerkers wel aanwezig blijven. De eerste fase duurt ongeveer 8 maanden. Per fase geven wij aan hoe de situatie wijzigt.

Een renovatie van een gebouw brengt altijd overlast met zich mee. Uiteraard proberen wij u tijdig en zo goed mogelijk te informeren over deze werkzaamheden. Er kunnen in de komende periode echter situaties ontstaan die onverwacht toch net anders lopen dan op voorhand bedacht of afgestemd. We doen ons uiterste best om dit zo veel als mogelijk te voorkomen en wij vragen uw begrip voor deze situatie!

Wat gaat er gebeuren?

  • De State Hillegersberg bestaat momenteel uit 2 gebouwen die met elkaar verbonden zijn via loopgangen. Het oudste deel van het pand wordt gesloopt tot op het zogenaamde constructieve geraamte. Dit wil zeggen dat alleen de fundering, vloeren en kolommen behouden blijven. Deze worden als basis gebruikt voor een nieuwe indeling en een nieuwe gevel. In dit deel komen 1-kamerappartementen met eigen sanitair voor revalidanten van Transmitt revalidatie en voor cliënten van Zorgpension. Ook wordt een aantal ontmoetingsruimten, huiskamers en revalidatieruimten gerealiseerd.
  • Het jongere gebouw wordt volledig gesloopt en herbouwd. In dit gebouw worden 2-kamerappartementen met eigen sanitaire voorzieningen gerealiseerd voor bewoners die langdurige zorg van WelThuis ontvangen.
  • Op de begane grond worden nieuwe therapie- en behandelruimten ontwikkeld. Zo komt er een ruime oefenzaal, fitnesszaal en gespreksruimten die de behandelaren van Goudenhart gaan gebruiken. Ook wordt een brasserie gerealiseerd waar maaltijden genuttigd kunnen worden in een prettige sfeer. 
  • Er is een interieurarchitect geselecteerd met wie de inrichting en aankleding van het gebouw verder uitgewerkt gaat worden. Uitgangspunt is dat kleuren en materialen bijdragen aan het herstel en welbevinden van revalidanten, cliënten, gasten en bewoners (Healing Environment).

Stand van zaken renovatie- en nieuwbouwplannen

Het eerste half jaar van 2019 zit er al weer op.  We geven graag weer informatie over de laatste stand van zaken voor wat betreft de renovatie- en nieuwbouwplannen voor de State Hillegersberg.

Contractondertekening aannemer

Alle bouwkundige-, elektrotechnische- en werktuigbouwkundige werkzaamheden zijn in de vorm van een aanbesteding ‘op de markt zijn gezet’. Dit heeft geleid tot een selectie van bouwpartijen. Wij zijn zeer verheugd te laten weten dat Fundis Vastgoed op maandag 27 mei jl. de aannemingsovereenkomsten heeft getekend met bouwkundig aannemer JP van Eesteren voor alle bouwkundige werkzaamheden, de Firma Leerkes Elektro voor de elektrotechnische installatie en de firma Tibo-Veen installatietechniek voor de werktuigkundige en sanitaire installatie. Een hele grote mijlpaal in het proces en tevens het startsein voor de daadwerkelijke voorbereiding van de bouwwerkzaamheden.

Voorbereidende werkzaamheden

Vooruitlopend op de definitieve opdracht, hebben de beide installateurs een vooropdracht gekregen voor de zogenaamde Fase 0 werkzaamheden. Dit zijn voorbereidende werkzaamheden in het pand zoals het omleggen van bestaande leidingen, het aanleggen van nieuwe bekabeling voor de nieuwe brandmeldinstallatie, het verplaatsen van de centrale entree, de kapsalon en de receptie, het verhuizen van een aantal kantoren en het verplaatsen van de behandelruimten van de ergo- en fysiotherapeuten van het Goudenhart.

De voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd in de laatste twee weken van juni. De afgelopen weken is door alle gebruikers van het pand al hard gewerkt aan het opruimen van alle overbodige materialen. De bedrijfsonderdelen en voorzieningen gaan intern verhuizen op maandag 24 juni en dinsdag 25 juni. Zij worden hierover geïnformeerd en ontvangen begin volgende week een verhuisinstructie. In deze instructie staat o.a. de planning van de interne verhuizing en een inpakinstructie. Meer details over de nieuwe indeling plaatsen wij voor 23 juni op deze site.

Planning sloopwerkzaamheden

Na het verhuizen van de werkplekken, de behandeldienst, de kapsalon en de entree met receptie zal vanaf 1 juli de sanering van asbesthoudend materiaal worden uitgevoerd. Na de zomer start de sloper met het strippen van het middelste bouwdeel tot op de constructie en het verwijderen van de verbindingsgang bij de huisartsenpraktijk, tussen Mozart en Strauss.

Werkgroepen

In februari zijn meerdere werkgroepen van start gegaan. Voor alle werkgroepen geldt dat een afvaardiging van alle binnen de State Hillegersberg actieve bedrijven vertegenwoordigd zijn. Graag informeren wij u, vanuit de werkgroep communicatie, over belangrijke wijziging in de telefonische bereikbaarheid van de bedrijven binnen de State Hillegersberg.

Er is veel veranderd binnen de State Hillegersberg. Alle zorgactiviteiten van voorheen Stichting Centrum Reuma Revalidatie Rotterdam (RRR), aan de van Beethovenlaan 60 in Rotterdam, zijn overgenomen door andere zorgbedrijven.

Komende periode start een grootschalige renovatie en daarmee vervalt het oude telefonienetwerk van RRR. Onderstaand informeren wij u over de bereikbaarheid van deze bedrijven.

Update

We zijn in een versnelling van het proces gekomen waarbij er in een hele korte tijd veel gaat gebeuren. We geven u graag meer gedetailleerde informatie.

Een aantal bedrijfsonderdelen en voorzieningen gaan intern verhuizen op maandag 24 juni en dinsdag 25 juni. Hieronder valt te denken aan de kapsalon, diverse behandel- en spreekruimten en een aantal kantoorruimten. De betreffende medewerkers zijn hierover geïnformeerd en ontvingen een verhuisinstructie. In deze instructie staat o.a. de planning van de interne verhuizing en een inpakinstructie.

In de komende weken zal er hard gewerkt worden om de nieuwe tijdelijke entree in het Strauss gebouw te realiseren. Ook Mozart zal een tijdelijke entree krijgen die in de komende weken gerealiseerd zal worden. Dan zal de huidige entree worden gesloten en de receptioniste verhuizen naar het trefpunt.

Vanaf 1 juli is het tussenliggende bouwdeel afgesloten en kan er gestart worden met het saneren van de aanwezige asbest.

Nieuwe tijdelijke indeling

Tijdens de 1e fase zal een geheel bouwdeel worden afgesloten ten behoeve van de werkzaamheden. Zoals eerder beschreven staat gaan een aantal functies verhuizen. In de bijlage treft u een plattegrond van het gebouw aan met daarop aangegeven de nieuwe locaties van deze functies. 

Bekijk hier de plattegrond

De volgende voorzieningen verhuizen naar Mozart 2 (staat voor de 2e verdieping):

-             Centrale medicatie/apotheekje
-             Kapsalon
-             Logopedie
-             Medische secretariaat
-             Artsenkamer
-             Diëtetiek
-             Maatschappelijk werk
-             Psychologie
-             Werkplekken Anja, Hanneke & Tineke

Bekijk hier een overzicht van de nieuwe ruimtenummers

Planning werkzaamheden

Een renovatie van een gebouw brengt overlast met zich mee. Uiteraard proberen wij u zo goed mogelijk te informeren over deze werkzaamheden. Er kunnen echter in de komende periode situaties ontstaan die onverwacht toch net anders gaan lopen dan op voorhand bedacht of afgestemd. We doen ons best om dit zo veel als mogelijk te voorkomen. Wij vragen hiervoor uw begrip!

Aanstaande maandag wordt er in de tuin aan de zijde van de Molenlaan een container geplaats. De huidige verwarmingsketels zullen op een later moment verplaatst worden naar deze container om zo het gebouw ook tijdens de renovatie-werkzaamheden te blijven voorzien van warmte.

Werkzaamheden met geluidsoverlast:

  • In week 25 heeft de firma Leerkes in de kruipruimte onder het Trefpunt, de centrale entree en tot in de verbindingsgang naar de huisarts boorwerkzaamheden uitgevoerd voor het ophangen van kabelgaten.

De volgende werkzaamheden zullen niet tot nauwelijks overlast geven:

  • Aanbrengen bekabeling t.b.v. de tijdelijke receptie in het Trefpunt.
  • Er worden technische aanpassingen gedaan aan de nieuwe tijdelijke entree’s van Mozart er Strauss.

 

Transmitt revalidatie | Revalidatiezorg

Algemeen
088 023 47 34
revalidatie@transmitt.nl

Opnames/transfer
088 023 47 34
transfer@transmitt.nl

Goudenhart | Behandeldienst artsen & (para)medici

Secretariaat
088 023 47 82
secretariaatdestate@goudenhart.nu

Fax
088 023 47 84

Welthuis | Langdurige zorg

Algemeen
088 426 21 92
destate-wlz@welthuis.nl

Opnames/transfer
088 426 21 92
destate-wlz@welthuis.nl

Met ingang van 28-06-2019 zijn de bekende 010 nummers niet meer bereikbaar en kunt u ons alleen via de bovenstaande nummers bereiken. 

Andere werkgroepen houden zich bezig met onder andere de inrichting van de nieuwe locatie en alle voorkomende facilitaire zaken. Interieurarchitect Suzanne Holtz Studio heeft inmiddels een definitief ontwerp gepresenteerd aan de werkgroep. Uitgangspunt is dat kleuren en materialen bijdragen aan het herstel en welbevinden van revalidanten, gasten en bewoners (Healing Environment). Daarnaast is het aanbestedingsproces met betrekking tot de aanschaf van de nieuwe centrale keuken in de Brasserie succesvol afgerond.

De werkgroep logistiek en verhuizing legt de laatste hand aan de eerste renovatie- en bouwactiviteiten en inventariseert de logistieke gevolgen hiervan voor revalidanten, gasten, bewoners en medewerkers. Meer details hierover volgen nog. Nu is al bekend dat de logeerkamer vanaf 24 juni niet meer beschikbaar gesteld kan worden.

Revalideren in de State Hillegersberg

Wij maken uw revalidatieverblijf zo prettig mogelijk dankzij onze oefen- en behandelruimtes op de afdeling en op de begane grond, doorlopende bezoektijden en het gratis gebruik van draadloos internet. Ook zorgen we ervoor dat u iedere dag vers bereide maaltijden kunt nuttigen.

Revalidatie

ONZE LOCATIE

De State Hillegersberg is een locatie waar inwoners van Rotterdam en omstreken tijdelijk dan wel permanent zorg en ondersteuning ontvangen van een aantal organisaties dat actief is binnen de locatie.

Ligging

LIGGING

In de wijk Hillegersberg, in het noorden van Rotterdam, vindt u aan de Van Beethovenlaan 60 de State Hillegersberg. 

Bereikbaarheid

BEREIKBAARHEID

Bezoek is altijd welkom. Wel vragen we u rekening te houden met eet-, rust- en behandeltijden.