Renovatie en (her)bouw

Het pand de State Hillegersberg is een functioneel gebouw. Maar voldoet niet meer aan de wensen en eisen die vandaag de dag aan gebouwen worden gesteld. De State Hillegersberg wordt daarom helemaal toekomstbestendig gemaakt. Beoogd is een duurzaam gebouw waarbij hergebruik van materialen en toepassing van zoveel mogelijk natuurlijke materialen het uitgangspunt is. Op het dak komen zonnepanelen. Verder is het streven dat het gebouw gasloos wordt.

Wat gaat er gebeuren
Selectieproces aannemer

Dit is slechts een impressie. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

LET OP: gewijzigde bereikbaarheid en toegang tot de State Hillegersberg

De bereikbaarheid en de toegang tot het gebouw de State Hillegersberg (voormalig Centrum voor Reuma en Revalidatie te Rotterdam oftewel het Reumaverpleeghuis en/of het RRR), gelegen aan de Van Beethovenlaan 60 te Rotterdam is per heden gewijzigd.

Met ingang van juli 2019 is de huidige hoofdingang afgesloten voor gebruik. Vanaf dat moment kunt u gebruik maken van de tijdelijke entrees van de gebouwen Mozart en Strauss zoals op het terrein is aangegeven. Leest u onze nieuwsbrief, u vindt hier ook een plattegrond van het gebouw met daarop aangegeven de nieuwe, tijdelijke entrees en de nieuwe plaats voor hulpdiensten en taxibedrijven.

Inmiddels is de grootschalige renovatie en nieuwbouw van de State Hillegersberg gestart. Deze duurt tot medio 1ste kwartaal 2022. De renovatie wordt in 3 fasen uitgevoerd, waarbij de bewoners, cliënten en medewerkers wel aanwezig blijven. De eerste fase duurt ongeveer 8 maanden. Per fase geven wij aan hoe de situatie wijzigt.

Een renovatie van een gebouw brengt altijd overlast met zich mee. Uiteraard proberen wij u tijdig en zo goed mogelijk te informeren over deze werkzaamheden. Er kunnen in de komende periode echter situaties ontstaan die onverwacht toch net anders lopen dan op voorhand bedacht of afgestemd. We doen ons uiterste best om dit zo veel als mogelijk te voorkomen en wij vragen uw begrip voor deze situatie!

Wat gaat er gebeuren?

  • De State Hillegersberg bestaat momenteel uit 2 gebouwen die met elkaar verbonden zijn via loopgangen. Het oudste deel van het pand wordt gesloopt tot op het zogenaamde constructieve geraamte. Dit wil zeggen dat alleen de fundering, vloeren en kolommen behouden blijven. Deze worden als basis gebruikt voor een nieuwe indeling en een nieuwe gevel. In dit deel komen 1-kamerappartementen met eigen sanitair voor revalidanten van Transmitt revalidatie en voor cliënten van Zorgpension. Ook wordt een aantal ontmoetingsruimten, huiskamers en revalidatieruimten gerealiseerd.
  • Het jongere gebouw wordt volledig gesloopt en herbouwd. In dit gebouw worden 2-kamerappartementen met eigen sanitaire voorzieningen gerealiseerd voor bewoners die langdurige zorg van WelThuis ontvangen.
  • Op de begane grond worden nieuwe therapie- en behandelruimten ontwikkeld. Zo komt er een ruime oefenzaal, fitnesszaal en gespreksruimten die de behandelaren van Goudenhart gaan gebruiken. Ook wordt een brasserie gerealiseerd waar maaltijden genuttigd kunnen worden in een prettige sfeer. 
  • Er is een interieurarchitect geselecteerd met wie de inrichting en aankleding van het gebouw verder uitgewerkt gaat worden. Uitgangspunt is dat kleuren en materialen bijdragen aan het herstel en welbevinden van revalidanten, cliënten, gasten en bewoners (Healing Environment).

Stand van zaken renovatie- en nieuwbouwplannen

Op 16 oktober 2019 hebben we samen met de adviseurs en bouwers, maar vooral met de bewoners en medewerkers de “feestelijke” paal gevierd als start van de renovatie van de State Hillegersberg!

Na dit feestelijke startsein is er veel gebeurd! De vloer van de nieuwe Brasserie is gerealiseerd en sinds begin december wordt ook het stalen geraamte van de extra verdieping zichtbaar. Vervolgens wordt ook de staalconstructie van de Brasserie geplaatst. Kort daarna worden de gevels  dichtgezet met geprefabriceerde gevelelementen.

Werkzaamheden lift

Met ingang van december 2019 heeft de bouwkundige aannemer JP van Eesteren stofschotten geplaatst ter afsluiting van de toegangsdeur van de rechter lift van Strauss. Deze lift is niet meer te gebruiken.

De lift wordt de komende maanden volledig vernieuwd en vervangen. Hierbij wordt alleen de bestaande, betonnen liftschacht hergebruikt nadat er aan de binnenzijde  aanpassingen zijn gedaan.

In de loop van het eerste kwartaal van 2020 zal de eerste nieuwe lift beschikbaar zijn voor gebruik. Daarna is de linker lift aan de beurt voor vernieuwing. Eind van het 2de kwartaal 2020 is ook deze lift nieuw en gereed voor gebruik.

Interne verhuizing

Begin december zijn de WelThuis bewoners van Strauss 3 intern verhuisd naar Mozart 1 en Mozart 2.

Deze interne verhuizing stond al gepland nadat de eerste fase van de renovatie en nieuwbouw zou zijn afgerond. In verband met de liftrenovatie, zoals hiervoor toegelicht, is het besluit genomen om deze bewoners eerder te verhuizen. De verhuizing is succesvol verlopen.

De volgende voorzieningen bevinden zich nog op Mozart 2 (staat voor de 2e verdieping):

-             Centrale medicatie/apotheekje
-             Kapsalon
-             Medische secretariaat
-             Artsenkamer
-             Werkplekken Anja, Hanneke & Tineke

De volgende voorzieningen bevinden zich op Strauss 3 (staat voor de 3e verdieping):

-             Logopedie
-             Diëtetiek
-             Maatschappelijk werk
-             Psychologie

Parkeren

Sinds kort is het parkeerterrein achter Mozart vergroot. Dit is gedaan om de tijdelijk verhoogde parkeerdruk o.a. veroorzaakt door de “bouwbusjes” op te kunnen vangen.

Hoewel dit niet op het wegdek is aangegeven, is het de bedoeling om aan 2 zijden haaks op de rijrichting te parkeren. 

Wanneer dit gebeurt, maken we optimaal gebruik van de beschikbare ruimte.

Alvast dank voor uw medewerking!

Werkgroepen

In februari zijn meerdere werkgroepen van start gegaan. Voor alle werkgroepen geldt dat een afvaardiging van alle binnen de State Hillegersberg actieve bedrijven vertegenwoordigd zijn. Graag informeren wij u, vanuit de werkgroep communicatie, over belangrijke wijziging in de telefonische bereikbaarheid van de bedrijven binnen de State Hillegersberg.

Er is veel veranderd binnen de State Hillegersberg. Alle zorgactiviteiten van voorheen Stichting Centrum Reuma Revalidatie Rotterdam (RRR), aan de van Beethovenlaan 60 in Rotterdam, zijn overgenomen door andere zorgbedrijven.

Onderstaand informeren wij u over de bereikbaarheid van deze bedrijven.

Transmitt revalidatie | Revalidatiezorg

Algemeen
088 023 47 34
revalidatie@transmitt.nl

Opnames/transfer
088 023 47 34
transfer@transmitt.nl

Goudenhart | Behandeldienst artsen & (para)medici

Secretariaat
088 023 47 82
secretariaatdestate@goudenhart.nu

Fax
088 023 47 84

Welthuis | Langdurige zorg

Algemeen
088 426 21 92
destate-wlz@welthuis.nl

Opnames/transfer
088 426 21 92
destate-wlz@welthuis.nl

Met ingang van juli 2019 zijn de bekende 010 nummers niet meer bereikbaar en kunt u ons alleen via de bovenstaande nummers bereiken. 

Andere werkgroepen houden zich bezig met onder andere de inrichting van de nieuwe locatie en alle voorkomende facilitaire zaken. Interieurarchitect Suzanne Holtz Studio heeft inmiddels een definitief ontwerp gepresenteerd aan de werkgroep. Uitgangspunt is dat kleuren en materialen bijdragen aan het herstel en welbevinden van revalidanten, gasten en bewoners (Healing Environment). Daarnaast is het aanbestedingsproces met betrekking tot de aanschaf van de nieuwe centrale keuken in de Brasserie succesvol afgerond.

De werkgroep logistiek en verhuizing legt de laatste hand aan de eerste renovatie- en bouwactiviteiten en inventariseert de logistieke gevolgen hiervan voor revalidanten, gasten, bewoners en medewerkers. 

Cofinimmo 

De renovatie van de State Hillegersberg wordt mogelijk gemaakt door zorgvastgoedbedrijf Cofinimmo. Meer informatie over dit bedrijf vindt u op de website van Cofinimmo of op Skipr.

Revalideren in de State Hillegersberg

Wij maken uw revalidatieverblijf zo prettig mogelijk dankzij onze oefen- en behandelruimtes op de afdeling en op de begane grond, doorlopende bezoektijden en het gratis gebruik van draadloos internet. Ook zorgen we ervoor dat u iedere dag vers bereide maaltijden kunt nuttigen.

Revalidatie

ONZE LOCATIE

De State Hillegersberg is een locatie waar inwoners van Rotterdam en omstreken tijdelijk dan wel permanent zorg en ondersteuning ontvangen van een aantal organisaties dat actief is binnen de locatie.

Ligging

LIGGING

In de wijk Hillegersberg, in het noorden van Rotterdam, vindt u aan de Van Beethovenlaan 60 de State Hillegersberg. 

Bereikbaarheid

BEREIKBAARHEID

Bezoek is altijd welkom. Wel vragen we u rekening te houden met eet-, rust- en behandeltijden.