Kwaliteit

Transmitt revalidatie werkt gestructureerd aan kwaliteit van zorg en een juiste bedrijfsvoering. Het kwaliteitsmanagementsysteem ondersteunt bij het leveren van goede en verantwoorde zorg en behandeling en borgt tevens het beleid van de organisatie.

Continue verbetering

In al onze processen is de verbetercyclus van toepassing. Dit houdt in dat we voortdurend werken met de intentie om zaken nog beter te doen. Ook op het niveau van de bedrijfsvoering is dit het geval.

Clienttevredenheid

Doelstelling van het kwaliteitsbeleid is optimaal aan te sluiten bij de wensen en verwachtingen van onze belanghebbenden. Een belangrijke prestatie-indicator is de cliënttevredenheid. De cliëntenraad is intensief betrokken bij vele facetten van de bedrijfsvoering en heeft een duidelijke stem in het beleid. Voor het management is de mening van de revalidant van het grootste belang. Elke revalidant ontvangt bij ontslag een vragenlijst om de tevredenheid te meten.

Auditteam

Ook is er een intern auditteam actief, dat op basis van een jaarplan de uitvoering van de zorg van Transmitt revalidatie onderzoekt. Alle resultaten worden gevolgd door een verbeterplan.

Certificaten

Transmitt revalidatie beschikt sinds juli 2018 over het ISO 9001 certificaat. 

Revalidatie met gevoel

Transmitt kenmerkt zich door een open en constructieve houding naar revalidanten, hun naasten en de organisatie om zo problemen op te lossen.

Revalidatie

REVALIDATIE

Transmitt biedt neurologische revalidatiezorg aan mensen die door hun leeftijd of aandoeningen kwetsbaar zijn en langer de tijd nodig hebben om te herstellen.

LOCATIE

Transmitt revalidatie is gevestigd in locatie de State Hillegersberg in Rotterdam.

ORGANISATIE

Transmitt biedt revalidanten en hun familie een warme omgeving met persoonlijke aandacht.