Samenwerking

Transmitt revalidatie werkt samen met een aantal zorgpartners om u de beste zorg te bieden op het gebied van revalidatie en neurospecialistische zorg. We stellen deze partners kort aan u voor. Meer informatie over deze partners vindt u op de websites van deze organisaties.

Rotterdamse Stroke Service

Rotterdamse Stroke Service (RSS)

In Rotterdam werken ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatiecentra, thuiszorgorganisaties en het eerstelijnsnetwerk CVA Rotterdam samen om de zorg voor patiënten met een beroerte zo goed mogelijk te organiseren. Samen zorgen zij ervoor dat patiënten met een beroerte de juiste zorg, door de juiste hulpverlener, op het juiste moment en op de juiste plaats krijgen. Gezamenlijk vormen deze organisaties de Rotterdam Stroke Service (RSS). Transmitt revalidatie is onderdeel van het RSS netwerk. 

Meer weten over CVA-ketenzorg in Rotterdam? Kijkt u dan op de site van Rotterdam Stroke Service (RSS).

Goudenhart, specialisten voor lijf en leden

De behandelaren van Goudenhart zijn specialisten op het gebied van eerstelijns behandeling, behandeling tijdens revalidatie en behandeling bij langdurig verblijf van kwetsbare ouderen, revalidanten en cliënten met een chronische ziekte. Zowel klinische als poliklinische behandeling is mogelijk. Dit houdt in dat behandeling op locatie kan plaatsvinden of aan huis.   

Goudenhart heeft 95 behandelaren, ieder met zijn eigen specifieke vakkennis en ruime ervaring. Dit zijn specialisten ouderengeneeskunde, revalidatieartsen, verpleegkundig specialisten, fysiotherapeuten, diëtisten, ergotherapeuten, logopedisten, psychologen en maatschappelijk werkers. Door intensieve samenwerking tussen alle behandelaren en de verpleegkundigen van Transmitt revalidatie en WelThuis is Goudenhart in staat cliënten optimaal te behandelen.

Het werkgebied van Goudenhart is Rotterdam, Zoetermeer, Gouda (e.o.), Woerden (e.o.) en de Krimpenerwaard.

Middin/Hersenz

Middin ondersteunt mensen met een (aangeboren of niet-aangeboren) beperking bij het leiden van hun eigen leven volgens eigen wensen en toekomstbeelden, in en met de samenleving. Het gaat om kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Wij gaan uit van de eigen kracht van mensen. Sommige mensen hebben ondersteuning nodig om hun leven vorm te geven.

Als meedoen in de samenleving tijdelijk of blijvend niet lukt op eigen kracht, biedt Middin passende en specialistische zorg en ondersteuning. Onze vakbekwame medewerkers kijken samen met de cliënt naar de mogelijkheden om de eigen regie te houden. We ondersteunen met wat nodig is, ongeacht beperking of leeftijd. Middin biedt een breed zorgpakket op maat zodat mensen met een beperking hun eigen leven kunnen inrichten. Voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel biedt Middin naast begeleiding ook het behandelprogramma Hersenz.

Aafje

Mensen willen hun eigen leven leiden. In hun eigen omgeving en op de manier die ze zelf het liefste willen. Aafje ondersteunt daarbij en is altijd in de buurt.
Aafje biedt thuiszorg en heeft huizen en zorghotels in Rotterdam en omgeving. Van Aafje krijgt u de hulp en zorg die u nodig heeft. Alles geheel naar uw wens. Dat kan bij u thuis, in een zorghotel maar ook in een huis van Aafje. Meer informatie over Aafje thuiszorg huizen zorghotels vindt u op aafje.nl.

Fundis

Fundis neemt deel in verschillende ondernemingen, soms alleen, soms met partners. Elk bedrijf is actief op een specifiek terrein binnen de zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken. Transmitt revalidatie is een van de ondernemingen van Fundis.
www.fundis.nl

Revalidatie met gevoel

Transmitt revalidatie is een nieuwe naam in revalidatieland, gevestigd op een mooie groene locatie in Rotterdam Hillegersberg, in het pand de State Hillegersberg.

Revalidatie

REVALIDATIE

Revalideren na een ziekenhuisopname doet u bij Transmitt revalidatie. U kunt direct bij ons terecht.

Organisatie

ORGANISATIE

Wij bieden hoogwaardige neurologische revalidatiediensten aan, uitgevoerd door zeer hoog gekwalificeerd en vakbekwaam personeel.

Over Transmitt

OVER TRANSMITT

Goed revalideren doet u bij Transmitt revalidatie, de nieuwe naam in revalidatieland met 10 jaar ervaring, gevestigd op een mooie groene locatie in Rotterdam Hillegersberg.

transmitt revalidatie