Kosten en verwijzing

Wilt u revalideren met verblijf bij Transmitt revalidatie? Dan heeft u een verwijzing van een arts en een indicatie nodig. Een verwijzing krijgt u van het ziekenhuis waar u onder behandeling bent. Afhankelijk van uw situatie voorafgaand aan uw ziekenhuisopname wordt de revalidatie vergoed via uw zorgverzekering of via de Wet langdurige zorg (Wlz).

Kosten en verwijzing

Zorgverzekering

De kosten voor de revalidatiezorg, het verblijf en behandeling, worden gedekt door de basisverzekering en dus vergoed door uw zorgverzekeraar. Bij opname worden indicatie, verwijzing en verzekering gecontroleerd.

Wij hebben voor 2021 met alle zorgverzekeraars een contract met uitzondering van de verzekeringen onder het label van Caresq. Dit is de zorgverzekering Aevitea EuCare.

Bent u hier verzekerd en wordt u opgenomen ter revalidatie zal u dit moeten overleggen met uw verzekeraar. U ontvangt van Transmitt een factuur van de geleverde revalidatie DBC. Welke u zelf moet voldoen en kan declareren bij uw verzekering. Lees hierover uw polisvoorwaarden goed door.  

Wlz-indicatie

Wanneer u voor uw ziekenhuisopname al in een instelling woonde met verblijf en behandeling, wordt uw revalidatie niet vergoed door uw zorgverzekering. U heeft dan een zogenaamde ZZP9B-indicatie nodig. Het ziekenhuis vraagt deze indicatie voor u aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Uw revalidatie met verblijf wordt dan vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Afhankelijk van uw inkomen wordt een eigen bijdrage berekend. Op de website van het CIZ kunt u meer informatie vinden.

Overige kosten

De vergoeding van poliklinische nabehandeling en vervoer naar het revalidatiecentrum of ziekenhuis is afhankelijk van uw verzekeraar en uw polis. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. De kosten en verwijzing voor uw nabehandeling en vervoer van en naar het revalidatiecentrum dient u zelf te declareren bij uw zorgverzekeraar.

style

Revalideren bij Transmitt revalidatie

U verblijft bij ons in een warme omgeving en met persoonlijke aandacht. Aandacht voor u, maar ook voor de mensen die direct om u heen staan.

Revalidatie | Kosten en verwijzing

REVALIDATIE

Transmitt revalidatie biedt neurologische revalidatiezorg aan mensen die door hun leeftijd of aandoeningen langer de tijd nodig hebben om te herstellen.

Interieur van een slaapkamer

VOOR VERWIJZERS

Transmitt revalidatie biedt Geriatrische revalidatiezorg (GRZ), revalidatie met een vv9b, klinische- en poliklinische revalidatie, en ambulante zorg.

Revalidatieproces | Kosten en verwijzing

REVALIDATIEPROCES

Revalideren na een ziekenhuisopname kan bij Transmitt revalidatie. Er is geen wachttijd. Alle behandelingen tijdens uw revalidatie helpen u om weer voor uzelf te zorgen.

transmitt revalidatie