Skip to main content

Categorie: Nieuws

Nieuwsberichten

Middin en Transmitt revalidatie werken samen

Middin en Transmitt revalidatie werken samen

om mensen met niet-aangeboren hersenletsel beter te ondersteunen

Elk jaar verlaten 100.000 mensen het ziekenhuis of revalidatiecentrum na een vorm van hersenletsel. Bijvoorbeeld als gevolg van een ongeval, tumor, herseninfarct, hersenbloeding, infecties, tijdelijk zuurstofgebrek of andere aandoeningen. Het leven verandert en het vinden van een nieuwe balans kan een uitdaging zijn.

Sommige mensen hebben moeite om hun (aangepaste) leven op te pakken. Ze hebben problemen met concentreren, met contacten met andere mensen, ze zijn snel afgeleid en/of vermoeid etc. Voor deze mensen biedt Middin hulp. Dit varieert van begeleiding aan huis (ambulante hulp) tot logeerzorg en van activiteitencentra tot het Hersenz behandelprogramma.

Niet meer onnodig lang rondlopen met hulpvragen

Het organiseren van die aanvullende hulp thuis is voor veel mensen lastig. Zowel patiënten, naasten als verwijzers (bv. specialistische artsen en huisartsen) weten niet wat er aan ondersteuning mogelijk is. Het gevolg hiervan is dat mensen met NAH lang met klachten en/of hulpvragen rondlopen, waardoor het eigen leven en die van hun naasten negatief beïnvloed wordt. Om dit te voorkomen, werken Middin en Transmitt revalidatie samen.

Informeren over ondersteuning in thuissituatie tijdens laatste fase revalidatie

Revalidanten van Transmitt revalidatie maken in de laatste fase van hun revalidatietraject kennis met Middin. Een NAH-specialist van Middin komt hiervoor op bezoek in het revalidatiecentrum. De revalidant en zijn of haar naaste(n) kunnen dan vragen stellen over ondersteuning in de thuissituatie.

De NAH-specialist informeert hen over het Hersenz behandelprogramma. Hersenz biedt een integraal, samenhangend aanbod van behandeling met aandacht voor geestelijke, emotionele en lichamelijke aspecten. Het versterken van de zelfredzaamheid en eigen regie van mensen met NAH zijn hierbij de voornaamste doelen.

Wanneer blijkt dat de behandeling van Hersenz niet past bij de revalidant of als hij/zij aangeeft iets anders nodig te hebben, dan zijn er ook andere vormen van begeleiding vanuit Middin mogelijk.

Deze samenwerking leidt tot een soepele overgang naar de thuissituatie

‘Door mensen met NAH en hun naasten op deze manier te informeren en een warme overdracht te doen, willen we de overgang van ons revalidatiecentrum naar de thuissituatie laagdrempeliger maken.’, aldus Hanneke van Hooijdonk, bestuurder Transmitt revalidatie. ‘In het revalidatiecentrum behandelen en ondersteunen wij de mensen in een beschermde omgeving, maar we merken dat de stap naar huis erg groot is en mensen eenmaal thuis soms moeite hebben om de draad van het leven weer op te pakken. Transmitt revalidatie kan mensen, na hun revalidatietraject, niet in hun thuissituatie begeleiden, Middin wel. Voor ons dus een logische stap om met hen samen te werken.’

Regiodirecteur Emmeke van Eersel (Middin) is blij met deze samenwerking. ‘We zien dat veel mensen met NAH na behandeling in een ziekenhuis of revalidatiecentrum vol goede moed naar huis gaan. Eenmaal thuis gaat het niet altijd als verwacht of gewenst. Soms is dat al kort na thuiskomst zichtbaar, maar vaak pas na een aantal maanden. Door hen voor vertrek uit het revalidatiecentrum al te informeren over mogelijke vormen van ondersteuning, laten we hen weten dat er hulp is als ze daar behoefte aan hebben. Hulp die op maat gemaakt is voor

hen, aansluit bij hun behoeften en geleverd wordt door NAH-specialisten.’

Erwin Stokvis, zorgmanager Hersenz bij Middin en initiatiefnemer van de samenwerking met Transmitt, hoopt dat er meer revalidatiecentra en ziekenhuizen open staan voor een gelijksoortige samenwerking. ‘Laten we met elkaar deze groep mensen blijven ondersteunen. Ieder op haar eigen specialisme, maar aanvullend aan elkaar. Daarmee maken we hen sterker in hun dagelijks leven.’

 

Transmitt doet mee met project zorg

Transmitt Revalidatie gaat samen met Laurens, Rijndam Revalidatie, Erasmus MC en Zilveren Kruis  keten-overstijgend samenwerken om de kwaliteit van zorg voor patiënten met een acuut herseninfarct te verbeteren. Op 29 oktober, Wereld Beroerte Dag, is een samenwerkingscontract getekend waarin de gemaakte afspraken officieel zijn vastgelegd. Frederique van Duuren, Zorginkoper bij Zilveren Kruis: ‘Wij willen dat de zorg de patiënt volgt, in plaats van andersom.’

Zorg voor patiënten met herseninfarct is teamwork
Patiënten met een herseninfarct krijgen zorg in het ziekenhuis, het revalidatiecentrum en thuis. Gewoonlijk wordt met elke zorgverlener apart afspraken gemaakt. ‘Bijvoorbeeld over kwaliteit, aantal behandelingen en over de prijs. Het nadeel is dat daarmee de samenwerking tussen zorgverleners niet wordt gestimuleerd,’ vertelt Frederique.

‘Soms is het voor een patiënt beter om intensiever (en dus langer) begeleid te worden in bijvoorbeeld het ziekenhuis, waardoor hij korter in het revalidatiecentrum hoeft te blijven. In de oude situatie heeft het ziekenhuis er geen enkele baat bij hem langer te behandelen; het kost alleen maar extra geld. De besparing zit later in de keten en daar merkt het ziekenhuis niets van. De zorgverleners hebben aangegeven dat anders te willen organiseren. De financiële afspraken ondersteunen deze ambitie beter’, vertelt Frederique.

Zilveren Kruis ondersteunt deze samenwerking door een totaalbedrag per patiënt beschikbaar te stellen dat zorgverleners onderling verdelen. Hierdoor ontstaat intensievere samenwerking waarvan de verwachting is dat die niet alleen zal leiden tot betere kwaliteit van zorg, maar ook tot besparingen. Deze besparingen komen ten gunste aan de zorgaanbieders om zo de zorg voor patiënten met een herseninfarct verder te verbeteren.

Gezondheidswinst

Bob Roozenbeek, neuroloog Erasmus MC is enthousiast: ‘Als zorgketen gaan we iedere patiënt met een herseninfarct vanaf nu 2 jaar volgen. In die periode kunnen we de zorg nog meer op de individuele patiënt toespitsen. Ons doel is dat dit leidt tot betere uitkomsten en een betere gezondheidstoestand.’

Ook Hans Stravers, directeur Laurens Revalidatie zegt: ‘Eén van de grootste voordelen is dat we gezamenlijk verantwoordelijkheid gaan dragen voor de patiënt, ook als die op dat moment in een andere instelling wordt behandeld. Het zou mooi zijn als andere verzekeraars volgen, want dat maakt dat we andere keuzes kunnen maken, en dat we niet continu hoeven na te denken over financiering en de duur van opnames op bepaalde plekken.’

Bianca Buijck van de Rotterdam Stroke Service sluit daarbij aan: ‘De patiënt krijgt nu te maken met diverse instellingen en moet daarom ook vaak opnieuw zijn situatie toelichten. Daar willen we vanaf en dat kan dankzij deze samenwerking.’

Ambitie reikt verder

Het contract is een voorbeeld van wat de NZa en het ministerie van VWS als toekomst zien van de financiering van zorg: de patiënt en de uitkomsten staan centraal en niet de zorginstelling. Frederique: ‘Ons doel is om de zorg voor alle patiënten met een acuut herseninfarct te verbeteren en deze samenwerking verder uit te breiden naar alle instellingen in Rotterdam.’

Transmitt revalidatie

 

Zie ook het volgende filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=K487Z-w-W2k

Aafje en Fundis gaan samenwerken in Transmitt neurorevalidatie

ROTTERDAM – Zorgorganisaties Aafje en Fundis gaan samenwerken op het gebied van neurorevalidatie.

Onder de naam Transmitt revalidatie wordt neurorevalidatiezorg aangeboden aan inwoners van Rotterdam en omgeving. Met elkaar zorgen we voor effectieve en doelmatige revalidatiezorg vanuit het ziekenhuis, in de revalidatiekliniek en in de thuissituatie.

Lees verder