Skip to main content

Revalidatieproces

Een verblijf bij Transmitt Revalidatie staat volledig in het teken van revalideren. U wordt getraind om uw dagelijkse activiteiten zo goed als mogelijk zelfstandig weer uit te voeren. U leert bijvoorbeeld opnieuw lopen, bewegen en slikken. We gaan samen aan de slag met als doel uw terugkeer naar huis. 

Een ziekenhuisopname en het daarop volgende revalidatieproces kan erg ingrijpend zijn voor u en uw naasten. Daarom zorgen wij samen met het ziekenhuis voor een soepele overgang. We stemmen uw behandeling af met u en met de specialist die u heeft behandeld in het ziekenhuis. Natuurlijk houden we rekening met uw mogelijkheden.

Een verblijf bij Transmitt Revalidatie staat volledig in het teken van revalideren. Dit betekent dat alle activiteiten en zelfs de rustmomenten ervoor zorgen dat u optimaal herstelt. Onze deskundige medewerkers stimuleren, coachen en activeren u waar nodig tijdens uw verblijf. Ook bekijken we welke hulpmiddelen u eventueel nodig heeft. 

De dag van opname op de revalidatie

De eerste dag dat u komt revalideren is een intensieve dag. U heeft een intakegesprek met de transferverpleegkundige en een van de artsen of verpleegkundig specialisten. Daarnaast komen ook de ergotherapeut en fysiotherapeut langs om een beoordeling te doen van uw mobiliteit. Op basis daarvan wordt een advies gegeven aan de verpleging hoe zij u het beste kunnen helpen en worden er hulpmiddelen besteld. Intakegesprekken met uw andere behandelaren volgen in de eerste week.

Wat neemt u mee op de dag van opname op de revalidatie

  • Uw identiteitsbewijs (mag ook een rijbewijs zijn)
  • Verzekeringspasje
  • Gemakkelijk zittende kleding waarin u kunt oefenen tijdens uw verblijf
  • Goed zittende schoenen
  • Persoonlijke toiletspullen

Revalidatieplan

Uw persoonlijke revalidatieplan vormt de basis voor uw revalidatietraject. In dit plan zijn uw zorg- en behandeldoelen vastgelegd. De behandelaren starten met behandelen op verwijzing van de arts. Gedurende de eerste weken van uw revalidatie verrichten de behandelaren diverse onderzoeken om uiteindelijk samen met u realistische behandeldoelen te kunnen stellen.

Naast uw zorg- en revalidatiedoelen, beschrijven we in uw revalidatieplan:

  • Uw voorlopige ontslagdatum;
  • Hoeveel en welke behandelingen u nodig heeft; 
  • Wanneer voortgangsgesprekken over uw revalidatietraject plaatsvinden. 

Elektronisch dossier

Uw revalidatieplan is onderdeel van het elektronisch dossier. Hierin staat belangrijke informatie zoals uw diagnose en revalidatievraag, uw medicatie, wie uw eerste contactpersoon is en afspraken over hoe we mogen handelen bij reanimatie.

Meer weten

Wilt u meer weten of heeft u interesse in een rondleiding? Stel uw vraag via transfer[a]transmitt.nl of bel ons op 088-0234734.