Klachtenprocedure

Transmitt revalidatie streeft ernaar  dat revalidanten de ruimte voelen om dreigende of gerezen problemen omtrent hun verblijf, verzorging en behandeling kenbaar te maken.

Dit kenmerkt zich door een open en constructieve houding tussen de revalidanten, hun naasten en onze organisatie om tot oplossing van problemen te komen. Een dergelijke cultuur moet eraan bijdragen dat dreigende conflicten en/of ongewenste situaties al in een vroeg stadium bespreekbaar gemaakt worden. Dat deze problemen tot een oplossing worden gebracht of, liever nog, worden voorkomen.

Opmerkingen?

Tijdens uw verblijf bij Transmitt revalidatie kan het voorkomen dat u vragen heeft over de gang van zaken. Met uw vragen kunt u altijd terecht bij de verschillende medewerkers Transmitt revalidatie. 

Als u geen bevredigend antwoord op uw vragen krijgt en u een gevoel van onvrede of zelfs ongenoegen overhoudt, kunt u trachten dit bespreekbaar te maken met uw eerste contactpersoon of de medewerkers die betrokken zijn bij uw revalidatie.
U kunt ook contact opnemen met de coördinator op de locatie of via revalidatie@transmitt.nl.

Meer hulp en advies

Er kunnen echter omstandigheden zijn dat u uw probleem niet met degene die het aangaat kunt of wilt bespreken. U kunt indien u dat wenst in dat geval de klachtenfunctionaris raadplegen. U kunt contact opnemen over hoe u in uw situatie het beste kunt handelen en/of welke procedure u kunt volgen. Zij is bereikbaar via klachten@transmitt.nl.

Voor meer informatie zie ook de klachtenfolder: https://www.transmitt.nl/wp-content/uploads/2019/09/Klachtenfolder.pdf