Skip to main content

Transmitt doet mee met project zorg

Transmitt Revalidatie gaat samen met Laurens, Rijndam Revalidatie, Erasmus MC en Zilveren Kruis  keten-overstijgend samenwerken om de kwaliteit van zorg voor patiënten met een acuut herseninfarct te verbeteren. Op 29 oktober, Wereld Beroerte Dag, is een samenwerkingscontract getekend waarin de gemaakte afspraken officieel zijn vastgelegd. Frederique van Duuren, Zorginkoper bij Zilveren Kruis: ‘Wij willen dat de zorg de patiënt volgt, in plaats van andersom.’

Zorg voor patiënten met herseninfarct is teamwork
Patiënten met een herseninfarct krijgen zorg in het ziekenhuis, het revalidatiecentrum en thuis. Gewoonlijk wordt met elke zorgverlener apart afspraken gemaakt. ‘Bijvoorbeeld over kwaliteit, aantal behandelingen en over de prijs. Het nadeel is dat daarmee de samenwerking tussen zorgverleners niet wordt gestimuleerd,’ vertelt Frederique.

‘Soms is het voor een patiënt beter om intensiever (en dus langer) begeleid te worden in bijvoorbeeld het ziekenhuis, waardoor hij korter in het revalidatiecentrum hoeft te blijven. In de oude situatie heeft het ziekenhuis er geen enkele baat bij hem langer te behandelen; het kost alleen maar extra geld. De besparing zit later in de keten en daar merkt het ziekenhuis niets van. De zorgverleners hebben aangegeven dat anders te willen organiseren. De financiële afspraken ondersteunen deze ambitie beter’, vertelt Frederique.

Zilveren Kruis ondersteunt deze samenwerking door een totaalbedrag per patiënt beschikbaar te stellen dat zorgverleners onderling verdelen. Hierdoor ontstaat intensievere samenwerking waarvan de verwachting is dat die niet alleen zal leiden tot betere kwaliteit van zorg, maar ook tot besparingen. Deze besparingen komen ten gunste aan de zorgaanbieders om zo de zorg voor patiënten met een herseninfarct verder te verbeteren.

Gezondheidswinst

Bob Roozenbeek, neuroloog Erasmus MC is enthousiast: ‘Als zorgketen gaan we iedere patiënt met een herseninfarct vanaf nu 2 jaar volgen. In die periode kunnen we de zorg nog meer op de individuele patiënt toespitsen. Ons doel is dat dit leidt tot betere uitkomsten en een betere gezondheidstoestand.’

Ook Hans Stravers, directeur Laurens Revalidatie zegt: ‘Eén van de grootste voordelen is dat we gezamenlijk verantwoordelijkheid gaan dragen voor de patiënt, ook als die op dat moment in een andere instelling wordt behandeld. Het zou mooi zijn als andere verzekeraars volgen, want dat maakt dat we andere keuzes kunnen maken, en dat we niet continu hoeven na te denken over financiering en de duur van opnames op bepaalde plekken.’

Bianca Buijck van de Rotterdam Stroke Service sluit daarbij aan: ‘De patiënt krijgt nu te maken met diverse instellingen en moet daarom ook vaak opnieuw zijn situatie toelichten. Daar willen we vanaf en dat kan dankzij deze samenwerking.’

Ambitie reikt verder

Het contract is een voorbeeld van wat de NZa en het ministerie van VWS als toekomst zien van de financiering van zorg: de patiënt en de uitkomsten staan centraal en niet de zorginstelling. Frederique: ‘Ons doel is om de zorg voor alle patiënten met een acuut herseninfarct te verbeteren en deze samenwerking verder uit te breiden naar alle instellingen in Rotterdam.’

Transmitt revalidatie

 

Zie ook het volgende filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=K487Z-w-W2k